Scroll down to read this press release in Dutch.
Please forward this email to your communications or press department.

MIMOA press release #1


11 September 2007, Utrecht, The Netherlands

MIMOA places modern architecture on the map

MIMOA.eu is the new online guide to Modern Architecture in Europe, providing exact addresses and interactive maps. MIMOA is a personal architecture guide for buildings, interiors, squares, parks and bridges. Going to London, St. Petersburg, Tirana or Bilbao? Every city- or architecture visit is planned within a few mouse clicks.

MIMOA (MI MOdern Architecture) is an English ‘user generated’ website and free to use for everyone. Visitors can publish projects, comment on them, and read articles by other visitors, often locals. They can choose their favorites (Mi favorites), mark the projects they’ve already been to (Mi was here) and soon compile and create their own architecture guide (Mi guide).

MIMOA focuses on visiting architectural projects – in real life. ‘The project details always include the complete address, the opening hours and a text on how to get there by public transport’ says Naomi Schiphorst, creative director of MIMOA. ‘Next to photographs and a description, there is basic information like the name of the architect, the year of completion and the function of a building. The projects are all visualized with a pin on a Google Map. The Mi favorites are marked pink and the places you’ve already visited, the Mi was here, are green.’

MIMOA doesn’t only make the planning of city trips easier; it helps ‘small pearls’ to come within reach of a larger public. ‘The most beautiful works turn up in some of the most remote corners of Europe’ says Mieke Vullings, commercial director of MIMOA. ‘Like the sports hall in Bale, a small village in Croatia. You won’t just normally run into buildings like these.’

At the official launch on September the 20th, MIMOA contains more than 500 project-descriptions of architectural objects that have been built or are under construction. But the database grows every day, because everyone, from architecture-lover to architect, can contribute new projects. An editing team makes sure that all information is correct, concise and complete. The renowned European architecture magazine A10 also contributes the projects their editors write about.

The two Dutch architects, Mieke Vullings (30) and Naomi Schiphorst (29), developed MIMOA next to their ‘regular’ work. The idea was born out of personal frustration. ‘It was so difficult to find architectural objects when you set out to prepare a city-trip’ says Vullings. ‘Hours of aimlessly flipping through architecture magazines, looking for interesting new projects. But as soon as we compiled a list, it was almost impossible to find the corresponding addresses. Whereas for architects it is mainly important to know how the public relates to their work, and less how great it shows at glossy pictures in magazines.’

MIMOA was set up with the support of Syntens (Ministry of Economic Affairs) and Knowledgeland (Ministry of Education, Culture and Science). Acato took care of the graphic design and technical realisation of the website and Movimiento was responsible for the User Experience Design.


Notes for the editors, not for publication:

We would appreciate a copy of the publication or link to the article when it is placed online. All images attached to this email are free to use. To download high resolution images, click here.

Contact details:
MIMOA
Azaleastraat 10
3551 AX Utrecht
The Netherlands
www.mimoa.eu

Mieke Vullings: mieke@mimoa.eu, +31 (0)6 249 126 02
Naomi Schiphorst: naomi@mimoa.eu, +31 (0)6 122 366 29
General: info@mimoa.eu

Press is invited to join the official launch of MIMOA:

Date: September 20, 2007
Location: Arcam (Amsterdam Centre for Architecture), Prins Hendrikkade 600, Amsterdam
Time: from 17:00 until 20:00 hour (official launch at 18:30 hour)
Lectures by Hans Ibelings (A10) and Hans Vervoorn (A Room with a View)

Please confirm your presence to mieke@mimoa.eu

To read this press release as a website, click here.


Gelieve deze email door te sturen aan uw communicatie en/of pers afdeling.

MIMOA persbericht #1


11 September 2007, Utrecht

Online architectuurgids MIMOA zet moderne bouwwerken op de kaart

MIMOA.eu is de nieuwe internetportal voor Moderne Architectuur in Europa. Met exacte adresgegevens gekoppeld aan een interactieve kaart is MIMOA een persoonlijke architectuurgids voor gebouwen, interieurs, pleinen, parken en bruggen. Ga je naar Londen of Sint Petersburg, Tirana of Bilbao, een stedentrip of architectuurbezoek is in een paar muisklikken gepland.

MIMOA (MI MOdern Architecture) is een Engelstalige ‘user generated’ website die voor iedereen gratis te gebruiken is. Gebruikers kunnen projecten publiceren, bezochte objecten recenseren en het commentaar van andere bezoekers, vaak lokale bewoners, lezen. Ze kunnen projecten als favorieten aanmerken (Mi favorites), aangeven waar ze al geweest zijn (Mi was here) en binnenkort ook hun eigen architectuurgids samenstellen (Mi guide).

MIMOA richt zich speciaal op het bezoeken van architectuurprojecten. “De projectbeschrijvingen bevatten altijd het exacte adres, de openingstijden en een beschrijving hoe je er met het openbaar vervoer kunt komen”, zegt Naomi Schiphorst, creatief directeur van MIMOA. “Daarnaast staan bij elk project foto’s, een korte omschrijving en basisgegevens zoals de naam van de architect, het jaar van uitvoering en de functie van het gebouw. De objecten worden weergegeven als een soort punaises op een kaart van Google Maps. De Mi favorites zijn roze gemarkeerd en de plaatsen die je al bezocht hebt, de Mi was here, zijn groen.”

Met MIMOA wordt het plannen van stedentrips niet alleen veel makkelijker, ook worden ‘nog niet ontdekte pareltjes’ opeens toegankelijk voor een breed publiek. “In sommige verlaten uithoeken van Europa blijken de mooiste kunstwerken te staan”, zegt Mieke Vullings, commercieel directeur van MIMOA. “Zoals de sporthal in het Kroatische dorpje Bale. Daar loop je normaal gesproken niet zo snel tegen aan.”

Bij de officiële lancering op 20 september, bevat MIMOA meer dan 500 beschrijvingen van architectuurobjecten die opgeleverd, of nog in aanbouw zijn. De database groeit elke dag, want iedereen, van liefhebber tot architect, kan nieuwe objecten toevoegen. Een redactie zorgt ervoor dat alle informatie betrouwbaar, actueel en compleet is. Ook het gerenommeerde Europese Architectuurmagazine A10 publiceerd de door hun redactie beschreven projecten op MIMOA.

De twee Nederlandse architecten, Mieke Vullings (30) en Naomi Schiphorst (29), hebben MIMOA naast hun werk opgezet. Zij kwamen op het idee voor MIMOA door een gemeenschappelijke frustratie. “Het was zo moeilijk om projecten te vinden voor een stedenbezoek”, zegt Vullings. “Avondenlang bladerden we door stapels tijdschriften op zoek naar interessante nieuwe architectuur. Maar als we dan eindelijk een lijst hadden samengesteld, bleek het vaak onmogelijk om de bijbehorende adressen te achterhalen. Terwijl het voor een architect toch belangrijk is hoe zijn bouwwerk in het echt op mensen overkomt? Niet alleen of het goed staat op foto’s in een glossy vaktijdschrift.”

MIMOA is opgericht met steun van Syntens (Ministerie van Economische Zaken) en Stichting Kennisland (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Acato verzorgde het grafisch ontwerp en de technische realisatie van de website en Movimiento was verantwoordelijk voor het User Experience design.


Noot voor de redactie niet voor publicatie:

We ontvangen graag een copie van de publicatie of link naar het online-artikel. De afbeeldingen onderaan dit persbericht zijn vrij te gebruiken. Klik hier om hoge resolutie afbeeldingen te downloaden.

Contactgegevens:
MIMOA
Azaleastraat 10
3551 AX Utrecht
www.mimoa.eu

Mieke Vullings: mieke@mimoa.eu, +31(0)6 249 126 02
Naomi Schiphorst: naomi@mimoa.eu, +31(0)6 122 366 29
Algemeen: info@mimoa.eu

De pers is uitgenodigd de officiële launch van MIMOA bij te wonen:

Datum: 20 september 2007
Locatie: Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam), Prins Hendrikkade 600, Amsterdam
Tijdstip: Van 17:00 tot 20:00 uur (Officiële lancering om 18:30 uur)
Sprekers: Hans Ibelings (A10) en Hans Vervoorn (A Room with a View)

Graag vooraf aanmelden via mieke@mimoa.eu


Map MIMOA with Mi favorites

MIMOA Booster highlight

Mimoa logo

Internet: www.mimoa.eu
E-mail: info@mimoa.eu
Blog: www.mimoa.eu/blog