usggg

Website: http://usg-drewa.pl/uslugi-bydgoszcz/badania-usg-dopplerowskie.html
 
About usggg
Nowoczesny gabinet to taki w którym proponuje si? szeroki wachlarz bada? USG przy u?yciu najnowszych z dost?pnych rozwi?za?. Elastografia jest w?a?nie najlepszy spo?ród takich przyk?adów. Niezwykle istotna metoda z punktu widzenia onkologia, jaka b?yskawicznie mo?e rozpozna? szkodliwe komórki. Takie zabiegi jak na przyk?ad urolog czy USG piersi, tarczycy, czy brzucha.